På svenska AVBESTÄLLNINGSPOLICY

REKLAMATIONSRÄTT/ÅNGERRÄTT: Pga att det endast finns ett begränsat antal biljetter så är köpet bindande. Vi köper endast tillbaka biljetter vid enskilda fall*. Du får däremot sälja biljetten till en annan konsult i Edefors Area/konsulter inadopterade i Edefors Area.

*Vid sjukdom med uppvisande av läkarintyg, dödsfall i familjen och dylikt.

BETALNING OCH LEVERANS
Kortet Debiteras direkt vid köp. Du får ingen biljett, vi har en lista med anmnälda vid varje event så du uppger ditt namn vid incecking.

Kontakt
Kontakta vårt kontor om du har några frågor. Telefonnummer är 018-158210. Skicka gärna ett mail till kontoret@earea.se.

   

 


Skönhetsakademin Christina Edefors AB policy för datahantering och cookies

Skönhetsakademin Christina Edefors AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

- Vi behöver uppgifter som ditt namn, adress, ev. momsnummer, epost, telefonnummer, konsultnummer, namn på din Sales Director. Vi sparar den informationen i max tre år så att du kan beställa biljetter på nytt utan att registrera dig igen. Om du inte gör ett nytt köp hos oss inom tre år så kommer vi att ta bort dina uppgifter.  

- Du kan närsomhelst be om att bli borttagen ur vårt register, samt få tillgång till de uppgifter vi sparat på dig.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

Personuppgifter vi samlar in

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen earea.se måste du skapa ett konto. När du skapar ditt eget konto kommer vi att efterfråga viss information, inklusive din e-postadress. Om du väljer att företa köp begär vi all information som erfordras för att vi ska kunna veta vem du är, och vilken unit du tillhör eftersom vi endast säljer biljetter till konsulter i Edefors Area/konsulter inadopterade i Edefors Area.

Skönhetsakademin Christina Edefors AB inhämtar uppgifterna direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som adress, mobiltelefonnummer och e-postadress. 

Skönhetsakademin Christina Edefors AB registrerar, dina personuppgifter i samband med:

 1. Anmälan till ett event som erbjuds via de olika plattformar som Skönhetsakademin Christina Edefors AB erbjuder.
 2. När du fyller i dina kontaktuppgifter, e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 3. Om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev. (Gäller Sales Directors och Queens unit)
 4. Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du gör en beställning på hemsidan så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får sparas och användas till incheckningslistor för eventen samt listor som skrivs ut för utlottning. (Dessa listor slängs efter resp. event) Vi kommer även att skicka listor innehållande för och eftrenamn med anmälda till resp. event till Sales Directors för att säkerställa att alla är med som ska vara med. De får i sin tur inte skickla dem vidare. 

Skydd av dina personuppgifter
För åtkomst till ditt konto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Företaget;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras;
 4. För att kunna administrera kundprofiler
 5. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 6. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om information inför event och liknande som du anmält dig till, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 7. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 8. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut  

Inför event så skriver vi ut listor med för- och efternamn på dig och vem som är din Sales Director för att kunna pricka av vid incheck. Vi kan även behöva skicka vidare denna lista till tredjepart (T.ex hotell eller restaurang) om det behövs för att förbereda eventet.
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Företaget eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Skönhetsakademin Christina Edefors AB.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Skönhetsakademin Christina Edefors AB

Box 6429
75137 Uppsala

kontoret@earea.se

0702697523 

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-20 05:29:24

Skönhetsakademin Christina Edefors AB Möllervärdsgatan 3, 754 50 Uppsala, 018-15 82 10 Orgnr: 556729-4474